Geschiedenisles

    Op 1 januari 1921 trad de “Lager onderwijswet 1920” in werking. Die wet had vooral tot doel de financiële gelijkstelling van het bijzonder en openbaar lager onderwijs te regelen. Hierdoor werd het mogelijk, al naar gelang de behoefte en samenstelling van de bevolking, in een bepaalde gemeente een bijzondere of openbare school te stichten. Aangezien de meerderheid van de bevolking in Lattrop Rooms Katholiek was, werd er in het dorp een katholieke lagere school gesticht. Op 19 december 1921 behandelde de Denekampse Gemeenteraad een schrijven, ondertekend door bijna alle ouders van de kinderen die de openbare school in Lattrop bezochten. In dit schrijven werd medegedeeld, dat hun kinderen zouden overgaan naar de R.K. school.

     

    Met zes stemmen voor, één tegen en drie blanco besloot de gemeenteraad de openbare school in Lattrop op te heffen. De desbetreffende kinderen, 73 van het aantal 77, gingen over naar de katholieke school, waarvan het kerkbestuur tevens schoolbestuur was. Op 22 december 1921 keurde de gemeenteraad goed dat de heren Rikkink en Pikkemaat, resp. hoofd- en gewoon onderwijzer aan de openbare school te Lattrop, eervol werden ontslagen en werden benoemd aan de katholieke school ter plaatse. Gedeputeerde Staten keurden dit raadsbesluit goed, met de aantekening dat het ontslag zou ingaan op de dag dat de R.K. school in Lattrop in gebruik zou worden genomen.

    In de oude openbare school werden nog lessen gegeven, totdat de school helemaal afgebouwd was. Op 6 maart 1922 werd de nieuwe school in dit pand aan de Dorpsstraat geopend en hier werd tot 1978 basisonderwijs gegeven. Vanaf 1978 werd de nieuw gebouwde locatie aan de Ottershagenweg in gebruik genomen als basisschool.

    Dit pand, ‘de oale school’, werd intern verbouwd tot gymzaal, met aan de voorkant ruimtes waarin onder andere het consultatiebureau, een fysiotherapeut en een podoloog praktijk hebben gehouden. Aan de achterzijde was jarenlang de peuterspeelzaal, ’t Hummelhöske, gevestigd. Een aantal jaren geleden is het pand afgekeurd, omdat het niet meer voldeed aan eisen en normen voor het beoogde gebruik. Eind 2013 is het te koop aangeboden door de gemeente Dinkelland en sinds maart 2015 zijn wij, Marieke Olde Weghuis en Kristel Roelofs, de trotse eigenaren van ‘De Oale School’. Kom stijlvol (o)verblijven in Bed & Breakfast De Oale School!